Chống thấm 2 thành phần

  1. Giới thiệu chống thấm 2 thành phần
  1. Phương Pháp thi công chống thấm

  • Trộn đều 2 thành phần của chất theo định mức của từng sản phẩm quy định
  • Tiến hành các biện pháp quét, bơm, trám, trít và những vị trí thấm nứt trên bề mặt vật liệu.
  1. Các loại chống thấm 2 thành phần phổ biến

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều vật liệu, nhưng có một số vật liệu dùng phổ biến như sau;

Công Ty CP XÂY DỰNG CHỐNG THẤM TRƯỜNG AN

Website: http://chongthamtruongan.com
Hotphone: 0908 706035

Đầu 1 Cuối